STOP TARGI Fundacja Centaurus
STOP TARGI Fundacja Centaurus
PL DE
20
50
100

PETYCJA STOP SMOG


Zanieczyszczenie powietrza stanowi niezwykle palący problem w Polsce. Jego rozwiązanie wpłynie pozytywnie nie tylko na środowisko naturalne, ale także na nasze zdrowie oraz samopoczucie. Apelujemy do Rządu o zintensyfikowanie działań w zakresie walki ze smogiem o zdrowe i czyste powietrze.

Nie ulega wątpliwości, że Polska poczyniła przez ostatnie lata znaczące postępy w zakresie ochrony środowiska. Jednakże nadal problematyczne pozostają kwestie związane z ochroną jakości i czystości powietrza, którym oddychają Polacy.

Nasz kraj należy do czołówki państw o największym zanieczyszczeniu powietrza substancjami szkodliwymi takimi jak: PM 10, PM 2,5, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, benzen czy ozon. Największy problem w tym zakresie stanowi stężenie pyłów zawieszonych w powietrzu, a więc zarówno PM 10 oraz PM 2,5. W przypadku pierwszego rodzaju pyłów w skład ich wchodzą zarówno substancje organiczne, jak i nieorganiczne o działaniu toksycznym do których należą: benzo(a)piren, dioksyny czy metale ciężkie. Druga grupa to natomiast zdaniem WHO najbardziej toksyczne i szkodliwe aerozole atmosferyczne, do których należą zanieczyszczenia wtórne wykształcone z przemian azotu, amoniaki czy siarki.

Pragniemy zauważyć, że mimo toczących się dyskusji w ramach szeregu debat, według raportu Światowej Organizacji Zdrowia z 2016 r. na 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie 33 znajdują się w naszym kraju. WHO także przygotowało normy dzienne dla dopuszczalnego stężenia poszczególnych drobnych pyłów zawieszonych:

  • norma średniego 24-godz. stężenia pyłu PM10: 50 µg/m3
  • norma średniego rocznego stężenia pyłu PM10: 20 µg/m3
  • norma średniego 24-godz. stężenia pyłu PM2,5: 25 µg/m3
  • norma średniego rocznego stężenia pyłu PM2,5: 10 µg/m3

Mimo tego, że raporty WHO wskazują, iż dopuszczalne normy nie mogą być przekraczane więcej niż 34 razy w ciągu roku, w Polsce, zwłaszcza w okresie zimowym, trudno jest o dni, w których powyższe wskaźniki są zachowywane.

Mówiąc o smogu i jego wpływie na środowisko naturalne nie można pominąć kwestii zwierząt. One także bez względu na rodzaj, gatunek i wielkość źle znoszą zanieczyszczenia powietrza. Wysokie stężenie pyłów zawieszonych wpływa przede wszystkim na ryzyko wystąpienia stresu oksydacyjnego. Jego wystąpienie oznacza w organizmie zwierzęcia zachwianie równowagi między antyoksydantami a prooksydantami. Ma to swoje konsekwencje w postaci uszkodzenia białek oraz lipidów, a tym bardziej wpływa na prawidłowe funkcjonowanie całej struktury DNA zwierzęcia. Smog jest także tym czynnikiem, który w sposób zdecydowany wpływa (podobnie jak u ludzi) na możliwość zachorowania zwierząt na nowotwory. Lekarze weterynarii także alarmują, że stężenie pyłów PM 10 oraz 2,5 przyczyniają się do zachorowań górnych i dolnych dróg oddechowych. Pojawiają się także u psów oraz kotów problemy z węchem, a także z widzeniem.

Doceniamy treść zaprezentowanych przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów 14 punktów w sprawie poprawy jakości powietrza. Jednakże tempo ich realizacji jest stanowczo zbyt wolne. Przyśpieszenie prac nad założeniami związanymi z 14 punktami na rzecz poprawy jakości powietrza, zdecydowanie może wpłynąć na poprawę zarówno stanu środowiska naturalnego, zwierząt oraz ludzi.

Funcacja Centaurus
Fundacja Centaurus